Nyheter

Fra styreleder - November 2017

FRA STYRELEDER


Kjære FFF-medlem!


Nå er det hektiske tider. Regjeringens statsbudsjettforslag er ikke bra nok! De har alle fakta på bordet som forteller om de dårlige inntektsvilkårene kunstnerne lever under, men tar ingen reelle grep for å forbedre dem. Det foreligger en liten økning på stipendene (2,641 mill.), men dette dekker bare en sjettedel av kravet vi har kommet med på 14,4 mill. som skal få kunstnerstipendene opp på 50% av en normalinntektslønn. Heldigvis har KRF satt av 10 mill. og Venstre satt av 13,5 mill. i sine alternative statsbudsjetter. Det er herlig at Venstre også har satt av 30 mill. i UD midler, men vi skulle ønske at de i tillegg hadde tilgodesett det visuelle feltet bedre i kulturfondet og uten direkte føringer. Direkte føringer svekker handlingsrommet for rådet til å prioritere der de ser at skoen trykker.


Vi var med å organisere Kunstneroppropet som samlet mange kunstnere fra alle fagfelt til markering foran Stortinget. Alle representantene i Familie- og kulturkomiteen ble invitert til å holde appell til kunstnerne om hva de ønsket å styrke i kulturbudsjettet. VI holdt appell om våre fire krav til 2018 budsjettet:


1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene 

2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv

3. Generell styrking av Norsk Kulturfond

4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme


Den viktigste saken, og som også har vekket bredt engasjement, er punkt 2: Kulturministerens ønske om å frata kunstnerne oppnevningsretten til stipendkomiteene. Det er en merkelig retorikk når det argumenteres for at det å samle makten hos 5 ansatte i Statens kunstnerstipend (SKS) vil være mer demokratisk enn at 29.000 kunstnere selv velger stipendkomiteene gjennom demokratiske prosesser på generalforsamlinger eller årsmøter. Dette har det for øvrig vært en høringsrunde på allerede i 2016, og du kan lese vårt høringssvar her (http://www.fffotografer.no/upload/Innspill-Kulturradet-Feb16.pdf) . Det har vært bred enighet i alle kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket om at det å flytte oppnevningsretten til ansatte i Norsk Kulturråd er oppsiktsvekkende.

Oppnevningsretten ble i sin tid flyttet til kunstnerne med bakgrunn i at kirkeminister Bondevik (en annen Bondevik) stoppet et tilslag på stipend til Agnar Mykle med begrunnelsen at det var støtende kunst. Vi kan ikke åpne for slike tilstander igjen.


I tillegg til å flytte oppnevningsretten vekk fra kunstnerne, er det også foreslått å slå sammen komiteene. Jeg tror dette vil svekke fotografiet i lengden. Det har blitt signalisert at komiteene også skal krympes. Da kan vi risikere at vi ikke lenger reelt er representert i komiteen i enkelte perioder. Vi som har vært med i kunstlivet en stund, vet at det kommer perioder med svingninger i interessen for enkelte kunstuttrykk. I disse periodene er det ekstra viktig å bygge kunstnerskap som kan videreføre og utvikle tradisjonene. Vi tror at fotografene selv best forstår hva som rører seg i feltet, endringer av praksiser og nytenkning rundt utrykk.


Dette gir vi oss ikke på uten kamp, og her samarbeider både de visuelle organisasjonene og Kunstnernettverket for å få stoppet det. Foreløpig har SV, AP og SP sagt at de vil støtte en merknad fra Familie- og kulturkomiteen til kulturministeren for å få det stanset, men vi må ha flertall i komiteen med oss, så derfor håper vi at Venstre og/eller Krf også vil støtte dette. Se notat om saken fra Kunstnernettverket her (http://kunstnernettverket.no/pdf/20171106_notat_oppnevningsrett.pdf) .


Vi vet at SV har tatt innkjøpsordning for fotobøker med i sitt alternative budsjett og jobber med å få med flere i komiteen til å støtte oss. Jeg og daglig leder har vært på høring i Familie- og kulturkomiteen hvor vi fremmet vårt forslag og jobber videre med å snakke med enkeltpartiene om denne saken.

Når det gjelder arbeidet med trygd og pensjon kommer Kunstnernettverket snart med et notat som også ivaretar de visuelle kunstnernes situasjon, men vi avventer de nye forslagene regjeringen har varslet før vi ferdigstiller dokumentet.

Rapporten Musikk, litteratur og visuell kunst i tall er Kulturrådets årlige bransjestatistikk for kunst i Norge. Arbeidet utføres av Rambøll Management Consulting og tallene for 2016 lanseres i Trondheim tirsdag 12. desember. Om dere befinner dere i Trondheim den dagen, anbefaler jeg at dere melder dere på! Det er interessante tall om visningsinntekter, import og eksport.

For tiden pågår det en samtale om hvor viktig det er å kommunisere at visuell kunst i stor grad er et opplevelsesmedie på samme måte som teater og konserter er det. Dette er blitt særlig viktig i kontrast til samtalen som dreier seg om kunst i et næringsperspektiv, hvor man kun snakker om kjøp og salg av verk. Vi vet jo at de fleste som ser utstillinger ikke gjør det for å kjøpe, men for å oppleve. Derfor er det så viktig at vi viderefører og styrker ordningen med visningsvederlag og utstillingsvederlag, slik at kunstneren får ta del i det økonomiske økosystemet verkene vises i.

Beste hilsen


Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]

siste