Nyheter

Fra styreleder november 2016

Kjære FFF-medlem!

Som dere vet har budsjettforhandlingene foreløpig strandet, og det kan ramme kulturfeltet også. Vi er avhengig av at Venstre og/eller KRF kjemper vår sak for å få inn økte satser på stipendene og en økning til kulturfondet, øremerket visuell kunst. Men uansett er det få partier på Stortinget som har et dårligere forslag til kulturbudsjett en regjeringen, så utfalllet bør i alle tilfeller bli bedre.

NBK, NK og FFF har mottatt midler fra BKH (Bildende kunstneres hjelpefond) til å forbedre nettside og lage opplysningskampanje rundt utstillingsavtalen. Dette arbeidet starter vi med umiddelbart og håper kan hjelpe kunstnere, visningssteder og politikere til å få innsikt i hva avtalen skal innebære.

Jeg har deltatt på Kulturrådets årskonferanse som hadde overskriften: "Den store samtalen. Kunst- og kulturkritikkens vilkår og betydning”. Her ble det vektlagt at det er viktig å være synlig i samfunnsdebatten og at kunstkritikken ikke har verdens beste kår i dagens mediebilde. Hvor går veien videre, lukkede spesialisert nettportaler eller allmenn media? Viktig og interessant debatt, bare synd at så få av våre freelance kunstkritikere hadde mulighet til å delta. De burde blitt spesielt invitert og betalt en lavere sum enn andre deltagere. Dette burde også være en ordning for kunstnere. Jeg har spilt dette tilbake til Kulturrådet. Konferansen kan sees her

Jeg deltok på ”THE NORDIC CONFERENCE ON COPYRIGHT AND VISUAL MATERIAL” i regi av BONO, som bl.a. FFF var med å støtte. Hovedfokus lå på hva skjer med opphavspersonens økonomiske og ideelle rettigheter og tilgangen til åndsverket for brukerne når åndsverkslovene både nasjonalt og i EU er under bearbeidelse, og mange aktører har sterke innspill til hvordan dette best løses. Se omtale og program her

Kulturdepartementet arrangerte et seminar kalt ”KREATIV ARENA” hvor hovedtyngden overaskende nok handlet om kultur og næring. Det visuelle feltet sliter med å nå frem til denne regjeringen med at vi ikke masseproduserer et produkt vi trenger opplæring til å selge. Mange av de virkemidlene de satser på et helt uaktuelle for billedkunstnere som lager unikas eller små opplag. Vi begynner å bli lei av at de tror de kan lage en ”quick fix” ved å tre næringsmetoder ned over kunstfeltet. Jeg er ikke imot at Innovasjon Norge skal se på muligheter for å utvikle metoder og virkemidler for små kunstbedrifter, men jeg er helt imot at pengene (30 millioner) til dette skal overføres fra kulturbudsjettet til næringsdepartementet som har et svimlende budsjett sammenlignet med kulturdepartementet. Grrrrrrr! Se seminaret her

Bransjestatistikken ”VISUELL KUNST I TALL” som jeg omtalte i forrige styrelederbrev, blir lagt frem 12 desember. Det blir spennende og se konkrete tall, og å følge denne statistikken videre de neste årene. Meld dere på lanseringsseminaret her

Jeg var med å arrangere et miniseminar om trygd og pensjon i regi av Kunstnernettverket. Utrolig spennende! Her er det mye arbeid som gjenstår. Et minefelt for oss som ikke har gode lønninger som utgangspunkt. Vi hadde besøk av Dr. Prof. Gerhard Pfenning som er en av hovedarkitektene bak den tyske Künstlersozialkasse. En interessant løsning hvor stat, visningssted/utgiver og kunstner/forfatter spleiser på pensjon i en pensjonskasse. Kaja Storvik fra tenketanken Agenda, presenterte rapporten Frilansere – frihet og frykt . Som er verd å lese for alle freelansere/selvstendig næringsdrivende. Sissel Rødevand,fra Actecan holdt et veldig opplysende og tankevekkende innlegg som hadde tittelen: Kan man tenke nytt om pensjon? Her påpekte hun at skattelovgivningen og trygd og pensjonslovgivningen ikke er samstemte når det kommer til hvordan man definerer de ulike rollene man har som enkeltmannsforetak/selvstendig næringsdrivende/freelancer, og at det er vanskelig å skjønne selv for en aktuar (en som arbeider med forsikringsmatematikk). Vi i pensjon og trygde utvalget vil komme med forslag til mulige politiske/lovmessige endringer som kan hjelpe vår yrkesgruppe, men pga. oppdragets kompleksitet tar dett litt tid.

Kulturetaten i Oslo Kommune innkalte til et innspillsmøte om hva som er viktig for kulturfeltet i Oslo. Jeg vektla ateliersituasjonen, kunstens/kunstnerens plass i byutviklingen og en mer helhetlig og langsiktig plan for driftstøtte. Jeg fremmet også et ønske om et lignende møte med flere etater samlet. Kanskje også Oslo får en kulturplan? Dette var i hvert fall et samlet ønske fra feltet.

Til sist vil jeg fortelle at FFF er glade for å ha ansatt Karina Holland som forbundssekretær og Silje Hammer som prosjektkoordinator. De tiltrer nå i desember.


Beste hilsen


Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E: [email protected]


Foto: Marie Sjøvold, fra filmen “While We Were Sleeping” (2008)

siste