Nyheter

Fra styreleder - mars 2019


Kjære FFF medlem, 


Etter å ha ferdigstilt vårt innspill til Kunstnermeldingen jobber jeg nå med innspill til statsbudsjettet 2020, her har FFF, NK og NBK et nært samarbeid. Utstillingsøkonomi og økning i antall stipendhjemler blir to viktige punkt, jeg sender ut mer info om budsjettinnspill i neste medlemsbrev.

Den 25. mars skal vi møte SDS - Samisk Kunstnerforbund i Kirkenes for å sette opp en felles strategi for de visuelle organisasjonenes satsningsområder fremover. 

I Kunstnernettverket er jeg med i en aksjonsgruppe for politisk fokus på privatkopieringsvederlaget, som etter forandringer i Åndsverkloven i fjor også gir visuelle kunstnere rett til kompensasjon. 

Den 14. februar deltok jeg i en paneldebatt organisert av Kulturdepartementet og Kulturrådets «Visuell kunst i Norge: hva sier forskningen?» som ble filmet, her er link

Årets generalforsamling blir den 27 mai, sett av datoen allerede nå og ta gjerne kontakt om tilskudd til reise hvis du kommer utenbys fra. 


Vennlig hilsen, 

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no  

siste