Nyheter

Fra styreleder - mars 2018

FRA STYRELEDER

Kjære FFF-medlem!

Vi jobber videre med å få inn de punktene som er viktige for oss i Åndsverkloven. Jeg sitter i gruppen som arbeider med dette i Kunstnernettverket og vi har vært i flere møter med enkeltmedlemmer i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Du kan lese om de endringene vi ber om her. Det viktigste for oss har vært å påpeke at formålet med loven er å beskytte opphavernes rettigheter, ikke at loven skal være balansert mellom opphaver og erverver. Dette skal balanseres i avtaler, loven er til for å sikre at vi som skaper åndsverk har et vern. I tillegg har vi ønsket å slette § 71, forsterke § 5, samt endre § 43, § 67 og § 69. Vi håper at dette får gjennomslag i komiteen før de legger frem sin innstilling 24 april. Jeg har også presentert dette for Pyramide Norden, en del av Pyramide Europa, som arbeider for fotografers og andre billedskaperes rettigheter i EU. Jeg vil gjerne takke dem for støttebrevet til vårt arbeide om åndsverksloven. Les brevet her.

Jeg har ansvaret for å skrive om bedre velferdsordninger for kunstnere (trygd og pensjon) til statsbudsjettinnspill 2019 fra de visuelle organisasjonene. Vi vil blant annet komme med et forslag om pensjon på de statlige arbeidsstipendene, men er ikke helt i mål. Mer informasjon om dette og selve innspillet kommer i neste styrelederbrev. 

God påske!

Beste hilsen

Katinka Maraz

Styreleder, Forbundet Frie Fotografer

E-post: [email protected] 

siste