Nyheter

Fra styreleder - mai 2018

Kjære FFF-medlem!

Da kommer siste styrelederbrev fra meg og det er mange gode nyheter å komme med.

Åndsverksloven er nå ferdig behandlet i Stortinget. Det er gledelig å kunne si at de viktigste punktene som kunstnerne ønsket endret eller fjernet ble gjennomført i lovteksten. Fint å se at de punktene som vi i Kunstnernettverket satte fokus på ble det familie- og kulturkomiteen faktisk brukte mest tid på, og at det ikke nødvendigvis er økonomiske muskler som gjør at du blir hørt i det politiske arbeidet. Jeg har vært med og skrevet to kronikker om punktene som vi synes er spesielt viktige i Klassekampen og Dagsavisen

Vi i de visuelle organisasjonene har skrevet innspill til statsbudsjett i år også, det kan leses her. For første gang har vi med et punkt om trygd og pensjon som jeg har formulert. Vi tror ikke dette er noe vi får igjennom med en gang, men det er viktig å få det opp i bevisstheten blant politikerne. Vi skal møte statsråden i Kulturdepartementet og flere av politikerne i familie- og kulturkomiteen om dette i kommende uke. 

Vi er i gang med et samarbeid om innkjøpsordning for kunst- og fotobøker med Kulturrådet. Det vil bli arrangert et seminar rundt temaet, forhåpentligvis i sammenheng med årets Fotobokfestival Oslo. Mer info kommer senere.

Flere av de sakene som har vært viktig for oss i FFF er ennå ikke i havn, så her er det mye å jobbe videre med. Utstillingsvederlagsavtalen, honorarordningen i statlige støttede visningssteder og trygde- og pensjonsrettigheter er noen av de store sakene som må sluttføres. I tillegg har vi oppnevningsretten for å sikre at kunstnerne selv har kontroll over egne stipendkomiteer og kunstnerskap, og regionreformen som vil svekke Norsk Kulturråd hvis den gjennomføres slik ekspertgruppen (uten kunstfaglig kompetanse) ønsker det.

Som styreleder har jeg møtt mange flinke og kunnskapsrike kollegaer i ulike fora. Jeg vil derfor takke alle jeg har samarbeidet med i: Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Norges Fotografforbund, Kunstnernettverket, Fotogalleriet, Kulturrådet, Norwaco, Kopinor, Bono, Bildende kunstneres hjelpefond, UKS, 0047, Kunsthall Oslo, Tronsmo, Kunstnernes Hus, Mesen, KIN, Nasjonalbiblioteket, Foto Norge, Samisk Kunstnerforbund, Kulturtanken, Oslo Kommune, Kulturdepartementet, Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Takk for meg og lykke til videre til forbundet, styret og neste styreleder.

Beste hilsen

Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected] 

siste