Nyheter

Fra styreleder - Mai 2017

FRA STYRELEDER

Kjære FFF-medlem!


Jeg har den siste tiden jobbet mest med
nytt forslag til åndsverkslov. Fremlegget som ble sendt på høring til
alle høringsinstansene fra kulturdepartementet var et ganske godt og
nyansert forslag. Dessverre har ikke proposisjonen (forslag til endelig
lov) det samme vernet for opphavere som høringsforslaget hadde. Som dere
sikkert har sett i dagspressen, var det kommet inn en paragraf (§ 71)
som gjorde at man kunne risikere å miste opphavsrett til arbeidsgivere
og oppdragsgivere hvis det var de som betalte for investeringen i
kunstverket. Lang historie kort; kulturministeren har nå trukket hele §
71 fra ny proposisjon og det er vi
glade for. Men enda er det endringer fra høringsforslaget vi i
kunstnerorganisasjonene mener tipper loven i feil favør.

Dette er bestemmelsene vi ønsker Kulturkomiteens endringer til:

I SPESIALITETSPRINSIPPET, § 67

II URIMELIG VEDERLAG , § 69

III RETT TIL TILBAKEKALL AV RETTIGHETER

IV KREDITERING, § 5

V FRI BRUK AV VERK I UNDERVISNINGSVIRKSOMHET, § 43

FFF ønsker ikke at lovforslaget skal utsettes til høsten – vi har tro på
å bruke det moment av velvilje vi har nå. Vi håper Stortinget ser at
formålet med loven er å beskytte de som skaper kunsten, og at dette ikke
er i konflikt med at andre distribuerer kunst til gode for oss
kunstnere. Kunstnerøkonomiundersøkelsen er et viktig grunnlag for å se
at vi bør beskyttes bedre enn det som skjer i dag og at retten til
rimelig vederlag må styrkes.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Generalforsamling mandag 29. mai
kl. 17.00 på Fotogalleriet. Hvis du ikke kan stille, gi gjerne fullmakt
til en som du vet skal gå. Medlemmer som skal representere andre
medlemmer må dokumentere dette ved skriftlig fullmakt og de må selv være
stemmeberettigede. Ingen kan ha mer enn 3 fullmakter i tillegg til sin
egen stemme. Fullmakter skal godkjennes av styrets leder og nestleder i
fellesskap. (§12 ) Fullmakten må være oss i hende senest tirsdag 23.
mai. Det er kun betalende medlemmer som er stemmeberettiget, så husk å
betale kontingenten for 2017.Beste hilsen
Katinka Maraz

Styreleder, Forbundet Frie Fotografer

E: [email protected]

siste