Nyheter

Fra styreleder - juni 2019

Kjære FFF medlem, 

Det har vært hektiske tider på FFF - og det var veldig hyggelig å se så mange av dere på åpningen av Vårutstillingen og på årets Generalforsamling!

Vårutstillingen ble flott, og jeg vil igjen gratulere alle deltagende kunstnere. Åpningskvelden ble en stor suksess, og med en nydelig åpningstale fra Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, idrett og frivillighet) fikk man virkelig en følelse av at fotokunstens plass i samtidskunsten ble feiret!

Takk til juryen og administrasjonen på FFF og til Fotogalleriet for godt arbeide og samarbeide - det har vært en glede å følge utstillingen fra begynnelsen og til åpningen, og som et av FFFs store og viktige formidlingsprosjekter var det flott å få åpne en utstilling som viser en såpass god bredde av dagens kamerabaserte kunst.

Gratulerer til Synnøve Sizou G. Wetten som ble tildelt Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) for sitt verk IS THIS NOW? XXYX (2018).

FFF, NK og NBK har gjenopptatt forhandlingene om Utstillingsvederlaget med Kulturdepartementet. Vi er spente på utfallet og jeg kommer tilbake til dere med mer informasjon når vi er ferdigforhandlet, men dette arbeidet vil nok antagelig ta en stund. Vi har også i disse dager møter med politikere angående vårt innspill til Statsbudsjett 2020, og håper det vil hjelpe for å få støtte for våre krav om midler til blant annet utstillingshonorar, utstillingsvederlag og 100 nye stipendhjemler.

I Kreativt Naboskap har vi begynt arbeidet med et nytt prosjekt, som en oppfølging etter boken «Mulighetsrom – Kunsten og kunstnernes plass i byen» som kom ut i 2017, og var et resultatet av et langvarig samarbeid mellom 0047, Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Unge Kunstneres Samfund (UKS). Boken tok for seg viktige problemstillinger rundt kunsten og kunstnerens muligheter i Oslo, som er i rask endring. Mens de kommersielle galleriene og store kulturinstitusjonene samles i fjordkanten, presses kunstnere og små kunstinstitusjoner ut av sentrum. Hva er konsekvensen dersom disse aktørene forsvinner ut av bykjernen? Hvilke muligheter finnes fortsatt for mindre kulturaktører i fremtidens by? Hva kan kunstnerne tilføre byen? Kreativt Naboskap består nå av FFF, Fotogalleriet, Espen Røyseland (tidligere 0047) og Kunsthall Oslo. Boken Mulighetsrom kan kjøpes på Tronsmo, vi fortsetter arbeidet med sette fokus på byutvikling sett fra kunstnerens og de uavhengige kunstinstitusjonenes ståsted og vi vil komme tilbake med mer info om dette prosjektet etter sommeren.

Vennlig hilsen, 

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no  

siste