Nyheter

Fra styreleder - juni 2018

Kjære FFF-medlem!


Aller først, tusen takk for tilliten!

Takk for en vel gjennomført generalforsamling, takk til valgkomiteen, takk til avtroppet styre og spesiell stor takk til avtroppende styreleder Katinka Maraz. 

Jeg vil også ønske velkommen til nye styremedlemmer Eva Løveid Mølster, Christian Tunge og Birgitte Sigmundstad. Martin Braathen og jeg har allerede vært med ett år nå, så med dette får vi både kontinuitet og nye stemmer i styret. 

De tre første ukene som styreleder har rast forbi på virvelvindvis, fulle av fine møter og samtaler med medlemmer, organisasjonen og samarbeidspartnere fra de andre kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket. Jeg har også vært så heldig å ha disse ukene som en overlapping og kunnskapsoverføring med forrige styreleder, som etter de siste seks årene har tilegnet seg mengder med verdifull kunnskap om det kunstpolitiske klimaet vi lever i. 

Med Katinka Maraz i spissen har FFF vært en synlig aktør i fagpolitikken i Norge, og i samarbeid med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene vært en stor pådriver for å få gjennom flere av de viktige sakene de siste årene, som stipendreformen og at det nå skal gjennomføres en pilotordning for innkjøpsordningen for kunst - og fotobøker hos Kulturrådet. FFF har fått årlig driftstøtte på post 55 i Kulturrådet samt årlig driftstøtte fra Oslo kommune, og har med stabiliteten dette gir fått muligheten til å være med på en fagpolitisk profesjonalisering som vi ser gir resultater. 

Det skal mye til for å fylle hennes sko, og som aktiv kunstner med flere allerede planlagte prosjekter de neste årene har jeg takket ja til å være styreleder i 50%, men jeg har alle intensjoner om å bruke de prosentene til maximum effekt! Som 50% kunstner vil jeg samtidig fortsette å erfare de samme kunstneriske, økonomiske og praktiske utfordringene som vi kunstnere og selvstendig næringsdrivende uten gode sikkerhetsnett møter til daglig. 

I samarbeid med resten av det nyvalgte styret fortsetter jeg det fagpolitiske arbeidet med utstillingsvederlagsavtalen, honorarordningen i statlige støttede visningssteder, kunstneres trygde- og pensjonsrettigheter, og styret skal sammen utforme en strategi for hvordan vi best kan gjennomføre FFFs nye handlingsplan. 

FFF har på Generalforsamlingen vedtatt reviderte vedtekter (se her) samt ny handlingsplan for 2018 - 2023 (se GF-saksdokumenter her), og ett av punktene er: 

“FFF ønsker å øke bevisstheten rundt likestilling, mangfold og trakassering”

I tråd med dette er FFF nå en av medlemsorganisasjonene i Balansekunst, et nettverk med mer enn 60 kulturinstitusjoner inkludert NBK, Norske Dansekunstnere, MFO og Norske filmregissører, som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Gjennom Balansekunst får våre medlemmer tilgang til en rådgivningstelefon, som fungerer som et gratis lavterskeltilbud for de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe til med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Les mer om tilbudet her.

Selv om ikke FFF har mottatt varsler om seksuell trakassering fra medlemmer, vet vi at det er et problem også i den visuelle kunstverdenen og vi ønsker å være med på dette viktige og nødvendige arbeidet for sammen å skape en varig forandring.  

Jeg ønsker dere alle en deilig sommer, og gleder meg til å fortsette styrearbeidet til høsten! 

Beste hilsen

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected] 


siste