Nyheter

Fra styreleder - Juni 2017

FRA STYRELEDER


Kjære FFF-medlem!

Takk for vel gjennomført Generalforsamling. Dere som ikke hadde mulighet til

å være tilstede kan gjerne lese GF-papirene som ble sendt ut i forkant

og referatet. Det er viktig for oss at de avgjørelser som tas er

forankret i hele organisasjonen, slik at vi kan føle at vi er tilliten

verdig når vi representere dere politisk og i andre interessesaker.

GF gikk inn for at FFF medlemmer skal være med i den kollektive

kunstnerforsikringsordningen som betyr at kontingenten for 2018 blir kr

1150,-. Gjennom denne ordningen vil dere ha tilgang på gode

forsikringsløsninger både privat og i jobbsammenheng.

Stephanie von Spreter og jeg orienterte om arbeidet med Kreativt

Naboskap. Vi jobber videre med å få politisk støtte for å få bygge

nybygg på ”Sukkerbiten” og at kommunen skal støtte oss økonomisk slik at

vi får realisert 40 nye atelierer for kunstnere i bygget. Vi vet at

Oslo trenger mange nye arbeidsplasser for kunstnere i nær fremtid og ser

positivt på en slik løsning.


Vi kommer til å arrangere medlemsmøte til høsten. Vi har god erfaring

med at vi får gitt en bredere informasjon om de sakene vi jobber med og

at medlemmene får løftet frem problemstillinger de synes er viktige at

vi jobber med. Så følg med i nyhetsbrev og på FFFs hjemmeside.


Takk til nominasjonskomiteen for godt arbeid, og velkommen til dere som har påtatt dere verv i FFF.


Ellers har en av de viktigste sakene denne våren vært Åndsverksloven som

jeg skrev om i forrige styrelederbrev. Som sikkert noen av dere har

fått med dere ble loven sendt tilbake til Kulturdepartementet fra

Stortinget for å klargjøre noen av de nye punktene som var tatt inn i

lovforslaget etter at høringsforslaget ble endret. Selv om vi egentlig

ikke ønsket en utsettelse så er dette bedre enn at en dårlig utredet lov

ble vedtatt. Problemet er at de partene som ikke ønsker at kunstnerne

skal ha makt over egne verk har større resurser enn oss, men

Kunstnernettverket vil jobbe videre samlet i denne saken.


Regjeringen er i gang med ny kulturmelding, men kunstnerorganisasjonene

har enda ikke fått innbydelse til å komme med saker eller innspill. Når

den tid kommer, vil FFF presisere viktigheten av innkjøpsordning for

fotobøker NÅ!


Beste hilsen


Katinka Maraz

Styreleder, Forbundet Frie Fotografer

E: [email protected]

siste