Nyheter

Fra styreleder - januar 2019


Kjære FFF-medlem, 


Godt Nytt år!

Kulturdepartementet jobber for tiden med Kunstnermeldingen (frist for innspill er 1. februar), og mye av den siste tiden har gått til arbeidet med FFFs innspill som kan nå leses her. Blant annet samarbeider vi med de andre visuelle organisasjonene om en reform for å forbedre kunstnernes utstillingsøkonomi, og håper dette blir et viktig punkt i Kunstnermeldingen. 

Gratulerer til de 14 kunstnerne som er antatt på Vårutstillingen!

Velkommen til Ane Sund Sjøvold, som nå er FFFs prosjektansvarlig med hovedansvar for Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo. 


Vennlig hilsen, 

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no

siste