Nyheter

Fra styreleder - Januar 2017

FRA STYRELEDER

Kjære FFF medlem!

2017 har startet for fullt. Vi jobber videre med saken om Utstillingsvederlaget og skal ha budsjettkonferanse med NBK og NK innen utgangen av januar.

Samarbeidet med Bono om å få vederlag for visning av de digitale samlingene i museer og andre statlige/statligstøttede visningssteder har kommet et godt stykke videre. Dette er et samarbeidsprosjekt som vi har sammen med Norske fagfotografer (NFF).

Vi arbeider med en ny publikasjon fra Kreativt Naboskap, forhåpentligvis vil den sendes til trykk i midten av februar. Her vil vi belyse mer konkrete prosjekter i byen og ta opp spørsmål rundt Oslos byutvikling og kunsten og kunstnernes plass i byen. Følg med så kommer dato for lansering på våre nettsider.

Mandag 23. januar er alle kunstnerorganisasjonene invitert til KUD for innspillsmøte om ny åndsverkslov. Her vil vi fremme de synspunkter som vi allerede har sendt inn/ støttet. Vi vil også motsette oss mediebedriftenes/produsentenes høringssvar hvor de fremmer standpunktet: «det ikke foreligger gode grunner for å styrke opphavsretten». Vi er mange som er glade for KUDs skjerping av sanksjonsmuligheter ved mislighold av opphavsretten og vil oppmuntre til at dette blir med i lovendringen.

Organisasjonene i det visuelle feltet skal ha et møte med KIN (Kunstsentrene i Norge). Her vil jeg lufte muligheten for at FFF som organisasjon også kan ha innstillingsmulighet til styrer og verv i KIN. Melder mer om saken i neste styrelederbrev.

Årets generalforsamling er så sent som 29 mai, pga. av utstillingsprogrammet til Fotogalleriet. Sett av datoen allerede nå, ta gjerne kontakt om tilskudd til reise hvis du kommer utenbys fra.

............

Beste hilsen,
Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E: [email protected]


Foto: Geir Moseid, Lying Figure 2

siste