Nyheter

Fra styreleder - februar 2018

Kjære FFF-medlem!

Da er vi igjen i gang med å overbevise politikerne om at åndsverksloven må endres før den skal godkjennes. Dette føles litt som en omkamp, fordi Høyre, Venstre og Krf gikk ut i media og sa at §71 skulle bort, før sommeren 2017. Nå viser det seg at dette ikke er realiteten fordi lovforslaget som ligger på bordet fortsatt har med §71. Nesten alle i kulturkomiteen er nye medlemmer og har derfor ikke hørt kunstnerorganisasjonenes argumentasjon rundt de punktene vi er uenige i. Jeg holdt innlegg for komiteen på vegne av FFF. Følg bildelinken under for å se hele høringen, eller hopp til mitt innspill som starter ved ca 44:40.Regjeringen har bestilt en rapport om endringer i privat tjenestepensjonslov, rapporten er underlag for en lovendring som jeg har vært med på å utforme for Kunstnernettverket. Vi skal i møter med diverse politikere om våre tanker videre rundt dette arbeidet, samt at jeg og Ika Kaminka fra Norsk oversetterforening stiller på høring i finanskomiteen, når den kommer. Les høringssvaret her.

Vi arbeider med kunstplanen til Oslo kommune, her vil jeg gjerne takke Erik Friis Reitan og Adriana Alves for gode innspill fra Bergen som har hatt egen kunstplan i flere år. Vi har lagt vekt på fem punkter i vårt innspill:• Produksjon- og kompetansemiljø.
• Produksjonslokaler.
• Produksjonsøkonomi.
• Kunstnerøkonomi.
• Forskningsmuligheter.Det viktigste var å få et eget kapittel som har overskriften Kunstnerøkonomi, som vi håper kan bidra til at kommunen ser på helheten i produksjon, levevilkår og utviklingsbetingelser for kunstnere i Oslo fremover.Organisasjonene på det visuelle feltet har hatt møte med kulturminister Trine Skei Grande om vederlagsordningen og håper på positivt utkomme fra dette møtet.
Vi har også satt oss ned og startet arbeidet med nytt innspill til statsbudsjett 2019.
Beste hilsenKatinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected] 

siste