Nyheter

Fra styreleder - desember 2017

FRA STYRELEDER


Kjære FFF-medlem!

Nå er det seire og tap om hverandre og det kan være vanskelig å se lyset i alt mørket denne regjeringa, da særlig kulturminister Linda Hofstad Helleland, lager for kunstnerne. Vi jublet og danset da budsjettforliket ble offentlig 22. oktober. Det er en kjempeseier at vi i tre år på rad har fått lønnsøkning på stipendene med partier i regjering som er helt imot at vi får stipender i utgangspunktet. I år var kravet vårt kr 14,2 millioner og vi fikk kr 13,5 millioner fordi Venstre og KrF presset regjeringen til dette. Det vil si at de som har stipend har fått over kr 50 000,- i lønnsøkning på tre år. Vi jobber med en forskriftsendring for at de med 10-årig støtte og garantiinntekt også skal få del i denne økningen, men vi er ikke helt i mål med det ennå. I tillegg fikk vi inn kr 30 millioner i post 55 som er Kulturfondet i Norsk Kulturråd. Kr 10 millioner av disse går direkte til festivaler, men det er fortsatt 20 millioner kroner som vi håper det visuelle feltet får være med å nyte godt av. I innspill til statsbudsjett argumenterte vi for 10 millioner kroner til vårt felt for å løfte kunstnerøkonomien. Dette vil vi i felleskap jobbe for at blir en realitet.Som kanskje noen har fått med seg har vi kjempet en innbitt kamp for å beholde oppnevningsretten til stipendkomiteene for alle kunstneriske felt (se forrige styrelederbrev for innblikk i saken). Her har jeg som representant i kunstnerpolitikkutvalget hatt mulighet for å følge opp saken tett. Vi har i flere måneder prøvd å få et møte med kulturministeren, men ikke lykkes. Derfor har all kommunikasjon foregått i aviser, radio og sosiale medier. I skrivende stund har jeg akkurat lest familie- og kulturkomiteens innstilling og er skuffet inntil beinet. AP, SV og SP kom med forslag til merknad som kunne stoppet det, og vi jobbet til siste slutt for å få med Venstre og/eller KrF, men her har vi ikke nådd frem. Trist å se at kulturministeren sier ting mot bedre vitende og deler useriøse innlegg, for så å si at hun ikke er enige med dem.Det mest graverende med hele budsjettbehandlingen, er at vi må bruke så mye krefter på helt innlysende ting at vi ikke makter å forbedre situasjonen for kunstnerne som vi vet er viktig. Det føles som å skulle ta imot 100 baller på en gang, og så klarer man kanskje å fange opp 5. Helt utmattende og demotiverende. Det oppleves som om kulturministeren prøver å destabilisere fagforeningene for å oppnå mer makt. Det er synd at hun lykkes i å sette kunstnerne opp mot hverandre. Vi er et lite og sårbart felt, så vi trenger å stå samlet for å kunne oppnå en bedring av våre arbeids- og lønnsvilkår. Vi har de siste årene veldig god erfaring med samarbeid både i det visuelle feltet (FFF, NK og NBK) og i Kunstnernettverket – denne praksisen håper jeg vil styrkes enda mer i motgangstider.

God Jul!

Beste hilsen
Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]

siste