Nyheter

Fra styreleder - august 2019

Kjære FFF medlem, 

Jeg håper dere har hatt en flott sommer! 

Her er vi godt i gang med forberedelser til høstens intensive program, og FFF var på Arendalsuka sammen med de andre organisasjonene i Kunstnernettverket som i år organiserte to debatter; «Dannelse og ytringsfrihet» og «Alt kan meldes». På tross av styrtregn var det fullt hus under "Dannelse og Ytringsfrihet" som var en del av Arendalsukas hovedprogram, mer info om debatten finnes her.

FFF samarbeider med de andre visuelle organisasjonene om reforhandling av Utstillingsvederlagsavtalen. Vi har hittil hatt tre forhandlingsmøter med Kulturdepartementet, men dette er en omstendelig og viktig sak som kommer til å ta tid. Vi håper vi kan bli enige med Kulturdepartementet om en ny avtale som gir kunstnerne gode vilkår, som er oversiktlig og brukervennlig - en avtale som fører til at man faktisk får betalt det man skal når man stiller ut ved statlig støttede visningssteder, noe som jo dessverre ikke er tilfelle med dagens avtale. Dette vil jeg holde dere oppdatert om så snart vi har mer informasjon. Det blir også spennende å se om regjeringen har lagt friske midler inn i neste års statsbudsjett til Utstillingsvederlaget - et kriterie for å få en ny avtale i havn er at det avsettes friske midler til dette. Vårt innspill til statsbudsjettet 2020 kan leses her.

Jeg håper å se mange av dere på årets Fotobokfestival Oslo, som åpner den 12. September! 


Vennlig hilsen, 

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no  

siste