Nyheter

Fra styreleder - August 2018

FRA STYRELEDER

Kjære FFF-medlem!

Jeg håper dere har hatt en deilig sommer!
Fagpolitisk startet høsten for fullt med Arendalsuka, hvor Kunstnernettverket organiserte den kunstpolitiske debatten «Ideologi i Praksis». Debatten ble ledet av Veslemøy Østrem (avdelingsleder for politikk og økonomi i Aftenposten) med sentrale politikere i panelet: Marianne Haukland (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Freddy André Øvstegård (SV), Anette Trettebergstuen (Ap), Silje Hjemdal (FrP), Ståle Sørensen (MDG), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Sveinung Rotevatn (V). Spørsmål som ble diskutert var blant annet «Hvilken ideologi ligger til grunn for det enkelte partis kulturpolitikk? Og hva er målet med kulturpolitikken? Hvem har ansvaret for kunsten i kulturpolitikken? Er det staten, kommunen, fagmiljøer, markedet eller enkeltmennesket? Ulike ideologier gir ulike svar på disse spørsmålene, men hvordan skal ideologiene praktiseres?» Ekspertpanelet bestod av representanter for kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket.  

Kunstnernettverket hadde også en båt liggende på Pollen i Arendal, hvor alle som ville kunne stikke innom for en prat om kunst og kunstpolitikk. Det var for meg en veldig positiv erfaring å oppleve at politikere ser oss kunstnere som eksperter på våre fagområder, og mange er interessert i å lytte til forslag og lære av våre konkrete erfaringer. Det var en stor trend blant politikerne å love «det beste kulturbudsjettet noensinne», så vi får håpe innsatsen som alle kunstnerorganisasjonene gjør gjennom debattinnlegg og innspill, møter og samtaler - kontinuerlig gjennom hele året og under Arendalsuka - har hatt en tydelig effekt når regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem senere i høst.

NBK, NK og FFF samarbeider om arbeidet med å få til en reforhandling av Utstillingsvederlagsavtalen og en innføring av statlig utstillingshonorar. I vårt innspill til statsbudsjettet er dette et viktig punkt. Les innspillet her. Vi ønsker også å bedre kunnskapen rundt hva utstillingsvederlag, honorar og produksjonskostnader faktisk er. Utstillinger som vises ved statlige støttede arenaer er oftest ikke kommersielle og rettet mot kjøp og salg, visuell kunst kan sammenlignes med konserter og teater i at det er et opplevelsesmedie, og det er derfor så viktig å få på plass en ordning som gjør at kunstnere får betalt for det arbeidet man har med en utstilling. I et ideelt scenario skal kunstnere som har utstillinger på statlige og kommunalt støttede visningstider ha krav på både utstillingsvederlag, honorar og produksjonskostnader, og for å få dette til trengs det friske midler fra statsbudsjettet, så det blir et spennende statsbudsjett for oss. 


Her på huset er festivalforberedelsene i full sving før åpningen neste måned - jeg håper mange av dere kommer innom Fotobokfestival Oslo 2018 og gleder meg til å se dere der.

Beste hilsen

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]  


Foto: Marius Hauge

siste