Nyheter

Fra styreleder - April 2017

FRA STYRELEDER

Kjære FFF medlem

Vi er glade for endelig å kunne sende ut et nytt medlemsbrev! Vi har hatt en pause i medlemsbrevene pga. stort arbeidspress på kontoret.

Jeg vil takke statens kunstnerstipend-komiteen for godt arbeid med fotografenes stipend og gratulere alle som har fått innvilget stipend. Til dere andre; vi jobber hardt for å øke kvotefordelingen til fotografene! Et lite tips fra oss er at dere må søke på alle stipend dere har mulighet for å motta - det gir komiteen større armslag til å lage en god fordeling.

FFF, NK og NBK har startet forhandlinger om Utstillingsvederlaget med Kulturdepartementet. Vi er veldig spente på utfallet, jeg kommer tilbake til det når vi er ferdigforhandlet.

Kreativt Naboskap har publisert «Mulighetsrom – Kunsten og kunstnernes plass i byen». Denne kan kjøpes på Tronsmo for en billig penge. Den tar for seg viktige problemstillinger rundt kunsten og kunstnerens muligheter i Oslo, som er i rask endring. Mens de kommersielle galleriene og store kulturinstitusjonene samles i fjordkanten, presses kunstnere og små kunstinstitusjoner ut av sentrum. Hva er konsekvensen dersom disse aktørene forsvinner ut av bykjernen? Hvilke muligheter finnes fortsatt for mindre kulturakturører i fremtidens by? Hva kan kunstnerne tilføre byen? Publikasjonen belyser sentrale problemstillinger knyttet til byutvikling, sett fra kunstnerens og den uavhengige kunstinstitusjonens ståsted, og er resultatet av et langvarig samarbeid mellom 0047, Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Jeg sitter i pensjon- og trygdeutvalget i Kunstner-nettverket og vi har arbeidet frem noen mål som nettverket har blitt enige om å fremme politisk. Vi har også skrevet en enkel og oversiktlig innføring i den nye pensjonsreformen som ble innført i 2011. Dere skal få mer informasjon om dette så snart det er klart. Mitt ønske er at flere kunstnere skal tenke langsiktig og ta så mye som mulig av sin inntekt som lønn, fordi det styrker mulighetene for hjelp når man blir syk og kanskje vi kan innføre pensjonsrettigheter f.eks. på stipendene.

Forslag til ny åndsverkslov er lagt frem for stortinget og skal behandles før sommeren. Her samarbeider vi både med Kunstnernettverket og Foto-Norge med å bli hørt om det vi er uenige om. Som tidligere skrevet er vi glad for at vi ikke har bevisbyrden på vår side angående misbruk av verk, men vi er ikke enige i at oppdragsgiver skal besitte opphavsrett på verk laget i ansettelsesforhold. Vi ønsker også at den skal være mer teknologinøytral enn det som er foreslått. Kommer tilbake med mer senere.

Vi er glade for å kunne meddele at kunstnerne Eline Mugaas (f. 1969) og Elise Storsveen (f. 1969) tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. De mottar den for sitt bidrag til kunstfeltet, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys.

Gleder meg til å se alle på åpningen av Vårutstillingen 4 mai kl 18.00 på MELK.............Beste hilsen,
Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E: [email protected]

siste