Nyheter

Fotografihus i Oslo?


Som landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere er Forbundet Frie Fotografer (FFF) i utgangspunktet positive til et fotografihus i Oslo. Vi stiller oss derimot avventende til prosjektet inntil en annen finansieringsmodell - som ikke baserer seg i så stor grad på offentlig støtte - ligger på bordet, i tillegg til en tydeligere kunstnerisk visjon. FFF er en del av samtidskunstfeltet der den offentlige støtten allerede er for knapp og hvor allerede eksisterende organisasjoner og visningssteder for kamerabasert kunst strever for å overleve.  

siste