Nyheter

FFF søker prosjektansvarlig


LEDIG STILLING: PROSJEKTANSVARLIG 50-70%

Vår kjære PA slutter dessverre i FFF da hun på nyåret skal i gang med nye utfordringer. Vi har satt stor pris på den tiden hun har vært på FFF, og ønsker henne lykke til videre med nye prosjekter.

FFF er derfor på jakt etter en ny medarbeider og dersom dette er en stilling som er av interesse for deg, håper vi du søker innen fristen 11. november. For rette vedkommende kan vi vurdere å endre på stillingsprosenten etter behov.

Prosjektansvarlig blir en av tre faste ansatte, i tillegg til arbeidende styreleder (fagpolitisk ansvarlig). Stillingen innebærer hovedsakelig prosjektstyring og produksjon av forbundets to årlige formidlingsprosjekter Vårutstillingen (VU) og Fotobokfestival Oslo (FFO), samt informasjonsarbeid knyttet til disse. FFF er en liten organisasjon, og søker må regne med at andre administrative oppgaver vil kunne tilfalle stillingen i perioder. Det stilles krav til erfaring med prosjektarbeid og/eller utstillingsproduksjon.


ARBEIDSOPPGAVER

 • Ansvar for og koordinering av VU og FFO og sørge for den praktiske gjennomføringen av disse
 • Planlegge VU og FFO i tett dialog med jury, kurator og teknisk stab, samt oppfølging av  kunstnere og samarbeidspartnere
 • Redaktøransvar for og koordinering av trykksaker og publikasjoner i forbindelse med VU og FFO
 • Ansvar for kommunikasjonsarbeid tilknyttet FFF, herunder pressemelding, pressekontakt og SoMe, samt utarbeidelse av informasjonsmateriale til øvrige formidlingskanaler
 • Prosjektsøknader og prosjektrapportering
 • Prosjektbudsjett og oppfølging av regnskap i samarbeid med daglig leder
 • Administrativt og annet forefallende arbeid i nært samarbeid med daglig leder


KVALIFIKASJONER

 • Prosjekterfaring og/eller erfaring med utstillingsproduksjon
 • Høgskole- eller universitetsutdannelse med relevante emner i fagkretsen
 • Interesse for og kunnskap om samtidskunst og det visuelle kunstfeltet
 • Erfaring fra informasjons- og/eller kommunikasjonsarbeid
 • Solide norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper


EGENSKAPER

 •  Strukturert, utadvendt og løsningsorientert
 • Gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
 • Selvdreven, med stor grad av gjennomføringsevne
 • Må kunne håndtere flere prosjekter samtidig
 • Må evne å prioritere og å jobbe under press i hektiske perioder 
 • Fleksibel, da det i prosjektperioder må påregnes utvidet arbeidstid


VI TILBYR

 • Interessant og utfordrende stilling i dynamisk, kunstfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for å bygge kontakter og nettverk i kulturfeltet
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid
 • Gode pensjonsbetingelser
 • Kontorlokaler midt i Oslo sentrum

 

Stillingens omfang:     50-70%, fast ansettelse 
Lønn:                             Lønnstrinn 42-48
Søknadsfrist:                11. november 2018
Tiltredelse:                   2. januar 2019 eller etter avtale

 
Stillingen rapporterer til daglig leder.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.


Søknad sendes til:
Kortfattet søknad med oppdatert CV sendes til [email protected].
Legg gjerne ved relevante attester.
 
Kontakt:
Kjersti Solberg Monsen, daglig leder,  +47 917 04 035.siste