Nyheter

FFF og Nofofo får felles søknadsportal!

FFF og Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) får ny felles søknadsportal i 2019. Her kan du søke medlemskap i FFF og deltagelse ved FFFs Vårutstillingen. I tillegg kan du søke prosjektstøtte, utstillingsstøtte, publikasjonsstøtte og midler til kamerabasert kunstkritikk fra Nofofo. Den nye portalen vil også erstatte dagens ordning for innsendelse av rapport for tildelt støtte fra Nofofo. 

De ulike søknadsskjemaene i portalen har samme søknadsfrister som i tidligere ordning; Nofofo 1. februar og 1. september, medlemskap i FFF 1. mars og 1. oktober, og Vårutstillingen 1. november. Først ut er Nofofo med søknadsfrist 1. februar kl. 13:00. Nofofo lanserer i den forbindelse en pilot på ny støtteordning for kritikk av kamerabasert kunst. Les mer om kamerabasert kunstkritikk og de andre støtteordningene på www.nofofo.no.

For å sende inn søknad eller rapport i den nye søknadsportalen, må du registrere din egen, personlige bruker. Du kan da lagre og redigere søknaden helt frem til søknadsfrist. Når søknadsfristen går ut, blir søknaden automatisk sendt inn til behandling. 

Gå til ny søknadsportal her: 


siste