Nyheter

Endret frist på innsendelse til Vårutstillingen 2020

SØKNADSFRIST FOR VÅRUTSTILLINGEN 2020: 1. OKTOBER 2019!


Grunnen til den endrede søknadsfristen er at selve utstillingsperioden er satt til en tidligere dato neste år. I år skal søknadene sendes inn via ny søknadsportal, som vil være mer oversiktlig enn tidligere. 

OM VÅRUTSTILLINGEN
Vårutstillingen har en lang tradisjon som går tilbake til 1976 da det ble vedtatt av generalforsamlingen i FFF at forbundet selv skulle arrangere en kunstnerjuryert utstilling. Som et motsvar til Statens Høstutstilling, ble Vårutstillingen etablert for å sikre at det hvert år vises fotokunst som er relevant og representativ for dagens samtidskunstnere. Utstillingen er basert på en grundig fagfellejurying og åpen innsendelse. Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen, Norges største pris for fotografiske verk i Norge, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen.

HVEM KAN SØKE?
Utstillingen har åpen innsendelse. Alle kunstnere kan søke. Juryen ønsker gjerne et så bredt utvalg av søknader som mulig og oppfordrer alle kunstnere å søke, men verket det søkes med må kunne relateres til fotokunstfeltet og/eller være kamerabasert. Verket må i tillegg være ferdigstilt. Kunstnere som tidligere har deltatt er også oppfordret til å søke igjen. Alle teknikker og materialer er velkomne. Det stilles ikke krav om FFF-medlemskap for å søke utstillingsplass på Vårutstillingen. 

JURY 2020
Juryen er valgt av medlemmene i FFF på generalforsamling. 

Juryen for Vårutstillingen 2020 består av: Hanne Hammer Stien Sverre Strandberg Kjersti Vetterstad Marianne Bjørnemyr (vara)

BKHS FOTOKUNSTPRISEN
Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen på kr. 150.000,-, Norges største pris for fotografiske verk i Norge, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen. Prisen juryeres av en separat jury, og tilfaller den kunstneren med verket som ansees som mest betydningsfullt for årets utstilling. 

ØKONOMISKE VILKÅR
FFF utbetaler honorar og utstillingsvederlag i henhold til statlige satser. FFF dekker ikke kunstneres produksjonskostnader, men bistår med returfrakt av verker. Honorar og vederlag utbetales etter endt utstillingsperiode. 

SPØRSMÅL? 

Kontakt oss gjerne på mail: [email protected] eller på 92 66 92 00.


Søknadsportalen for Vårutstillingen 2020 åpner 30. august 2019. Thumbnailfoto: 
Klara Sofie Ludvigsen, Loen med strøkanalogt print på baryttpapir, 65 x 53 cm, 2018 Kristian Skylstad, Tenabris Hexahedron200 x 133 cm, 2018 Foto: Istvan Virag

Bannerfoto:
Petter Buhagen, Private Dismay on Public Display, videoloop på mobil, 11,5 x 5,8 cm, 2:13 minutter, 2018. Foto: Istvan Virag

siste