Nyheter

Fra styreleder desember 2016


Kjære FFF-medlem!

Vi har siden forrige styrelederbrev fått ansatt vikar for daglig leder. Velkommen Mona Klubben - vi gleder oss til å jobbe med deg.

Som de fleste sikkert har fått med seg fikk vi 8 millioner til lønnsreformen på stipendene. Det er 2 millioner mindre enn vi ba om, men mye bedre enn null. Dette betyr at stipendene har hatt en lønnsøkning på 36.000 kr på to år. I tillegg har vi jobbet mye med å få igjennom en forskriftsendring for GI og de tiårige hjemlene, slik at de også kan bli en del av dette løftet for kunstnerøkonomien. 2017 er valgår, så om vi ikke får gehør i KUD tar vi stipendnivåene opp på politisk nivå.

Den kanskje aller beste nyheten fra budsjettforhandlingene er at de 14 millionene som skulle kuttes på kulturformål hos UD, ble stoppet. Dette er viktige midler for kunstnere som jobber ut av Norge, men også hvis vi skal kunne skape nye markeder, noe denne regjeringen har vært veldig opptatt av. Det ville så rett og slett være hull i hodet å ikke ha midler til å tilrettelegge for dette arbeidet.

Det er Venstre og Krf som skal ha all æren for at dette fikk gjennomslag, vi vet at forhandlingene har vært tøffe, men de har likevel tenkt på kunstens kår midt i alt bråket. Det er særlig Trine Skei Grande (V) og Geir Jørgen Bekkevold (Krf) som skal ha en stor takk for arbeidet.

Jeg sitter i forhandlingsutvalget for kunstnernettverket i DKS. Vi hadde møte med Kulturtanken, og håper på sikt å få i havn en avtale med alle fylkeskommunene om lik og rettferdig betaling i DKS over hele landet. Jeg oppfordrer alle som jobber i skolesekken som kunstner om å bruke denne avtalen som underlag når dere forhandler om betaling i den fylkeskommunen/kommunen dere jobber i. Les mer om rammeavtalen for næring her og for lønn her.

En gledelig nyhet er at FFF har fått tildelt 200 000 i driftstøtte fra og med 2017.


God jul og godt nytt år!


Beste hilsen
Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E: [email protected]


Foto: Christina Leithe Hansen, Palme (Palm), 2016.

siste