Nyheter

Den kulturelle skolesekken har nå åpnet for programforslag


Lyst til å være del av Den kulturelle skolesekken (DKS) neste år?

Nå åpnes det for nye produksjonsforslag.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge møter profesjonell kunst og kultur. I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter, speiler samfunnet, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Åpner for nye programforslag

15. august åpnet DKS-portalen for innsendelse av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Meld inn ditt programforslag - og bidra i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

Meld inn forslag: Her kommer du til DKS-portalen.

DKS for utøvere: Mer om søknadsprosessen og behandlingstid.

siste