Nyheter

Boklansering: Margareta Bergman

Multipress inviterer til boklansering av Margareta Bergmans bok being transported And rapt in secret studies på atelier Felix, Kunstnernes Hus torsdag 30. mars klokken 18.00-20.00

Program:
* Velkommen av Multipress v/Marte Aas

* Viel Bjerkeset Andersen forteller om prosjektet Dokumentasjon: Hamskifte

* Opplesning av Gunstein Bakke

Servering av vin og snacks


being transported And rapt in secret studies er en fotobok laget som en del av kunstprosjektet Dokumentasjon: Hamskifte på oppdrag fra Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i forbindelse med utbygginga av E6 fra Frya til Sjoa i Gudbrandsdalen. Kuratorer for prosjektet har vært Eivind Slettemeås og Viel Bjerkeset Andersen. Tekstene i boka er skrevet av Gunstein Bakke og Ole Robert Sunde.


Margareta Bergman har laget boka med tittelen being transported And rapt in secret studies med blant annet egne fotografier fra prosjektet blandet med historiske foto og funnet materiale. Hennes tilnærming springer delvis ut av en sterk mistillit til forutsetningene for moderne veibygging, og at hastighet og akselerasjon skal utgjøre selve premisset for all samfunnsutvikling. Fotografiene er tatt av Bergman på reiser i Gudbrandsdalen og befaringer sammen med entreprenørenes folk i veianlegget. Noen av bildene har en viss likhet med dokumentarfotografiets kjølige saklighet, mens andre er åpenbart surrealistiske observasjoner og mentale collager som gjengis i en poetisk sammenstilling i bokform. Bokas utforming og bilder skaper sine egne landskapsrom for blikket å vandre gjennom, og innbyr til å bli en med-observatør som kan trekke refleksjoner rundt samfunns- og landskapsendringer knyttet til veier og veibygging. Boken som verktøy for å skape nye sammenhenger gjentar Bergmans credo: Destruer og reparer, teknologien som ødelegger er ikke vesensforskjellig fra teknologien som sorterer vrakrestene og lapper de sammen igjen. Satt opp mot systemet av regler, planlegging og struktur laget for veien, kan boken oppleves som en alternativ reisehåndbok for intuitiv og fri tankevandring.


Margareta Bergman er utdannet ved Statens kunstakademi og har gjennom mange år arbeidet med fotografier av ulike objekter, situasjoner og assemblager hentet fra hverdagen. Bergmans arbeider preges av improvisert kontinuitet og hun avbilder sine omgivelser som en undersøkelse av hvordan synet fungerer. Hun har stilt ut ved en rekke ulike gallerier og museer, bl.a Kunstnerforbundet og Nasjonalmuseet og er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Telenor kunstsamling og Kulturrådet.

siste