Nyheter

Åndsverkloven 2018

Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, Grafill, GramArt og NOPA har gått sammen for å kreve en rettferdig åndsverklov. FFF støtter helhjertet denne kampanjen og jobber ut fra samme motivasjon gjennom vår deltagelse i Kunstnernettverket.

DETTE ER SAKEN
I løpet av de neste ukene gir Familie- og kulturkomiteen sin innstilling til den nye åndsverkloven – og avgjør samtidig fremtiden til alle kunstnere i Norge. Åndsverkloven ble i sin tid laget for å sikre kunstnere eierskap over egne verk, men når lovteksten for første gang på 60 år skal skrives på nytt, er det fare for at kunstnere ikke får beholde rettighetene sine. I verste fall kan det bety at alle som lager musikk, skriver tekst, gjør design, bidrar til film, driver med teater eller skaper kunst, delvis mister retten til å eie sitt eget arbeid.

Boken om den avgjørende loven som ennå ikke er ferdigskrevet
For å hjelpe Familie- og kulturkomiteen å forstå hvor viktig det er med en rettferdig åndsverklov, har norske musikere, komponister, designere, illustratører, filmskapere, skuespillere og kunstnere laget en spesialutgave av åndsverkloven – en bok hvor kunstnerne selv kommer med sine ønsker for den nye loven, formulert som fotnoter.

Men det største tekstbidraget er ennå ikke ferdigskrevet, nemlig lovteksten. Derfor er boken foreløpig full av blanke sider. Hvordan boken blir til slutt, vet vi ikke før familie- og kulturkomiteen kommer med sin innstilling. Dersom den nye lovteksten beskytter kunstnerne, inkluderes teksten i boken. Dersom den nye lovteksten ikke beskytter kunstnerne, forblir sidene blanke.

Åndsverkloven¹ skal vise politikerne nøyaktig hva kunstnere ønsker at loven skal være, og boken vil fungere som et standpunkt i debatten. Kunstnere som har bidratt med fotnoter er blant andre Joachim Trier, Lars Lillo Stenberg, Ane Dahl Torp, Marit Larsen, Odd Nordstoga og Iram Haq, pluss mange, mange flere.

Boken kan forhåndsbestilles på nettsiden åndsverkloven2018.no, enten som gratis digitalversjon, eller som hardback-utgave. Hver forhåndsbestilling fungerer som en støtteerklæring for kunstneres rettigheter. 

SLIK KAN DU BIDRA
Del nettsiden åndsverkloven2018.no på Facebook sammen med en oppfordring om å forhåndsbestille boka.

Bruk emneknaggen #åndsverkloven2018 når du deler.


siste