+
Medlemsprofil

Mathilde Nicoline Bergersen

FØDSELSDAG: 1991

BY: Oslo

EPOST: [email protected]

BIO

For meg er kunst kommunikasjon og en måte å orientere meg på. I mitt arbeid utforsker jeg nær og personlig tematikk igjennom intime motiv og betroelser. I hovedsak har jeg arbeidet mest med fotografi, men tekst har blitt en viktig del av mitt arbeid, jeg tar også stadig i bruk teknikker som film, tegning, maling, håndarbeid, grafikk og ulike kombinasjoner av disse.

Min tematikk hentes innenifra og kretser omkring det eksistensielle, forgjengelighet og de store spørsmålene. Som tankene selv kan arbeidet mitt være preget av mange forskjellige innfallsvinkler. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor verden er som den er, men like vanskelig å forstå hvordan du skal komme deg igjennom dagen. Noe som er godt vil også være vondt.

Igjennom performativ iscenesettelse, tanker nedfelt i materiale, hverdagsliv, absurditet, intuisjon og estetikk skaper jeg en intim og ærlig historie om både sårbarhet og styrke; både deg og meg.