Medlemsfordeler

KUNSTNERFORSIKRINGEN

NY MEDLEMSFORDEL FOR FFFS MEDLEMMER:

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe kunstnere.

Vi er stolte over å ha fått på plass denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de fleste av våre medlemmer.

Ordningen trer i kraft fra januar 2018 for FFFs medlemmer, og tilbyr egne medlemspriser på:

Innboforsikring


Reiseforsikring


Familieulykkesforsikring


Dødsrisikoforsikring


Uførekapitalforsikring


Barneforsikring


Behandlingsforsikring


Yrkesskadeforsikring


Sykeavbruddsforsikring


Kontorforsikring


Verdigjenstandsforsikring
Som et ledd i samarbeidet får du som medlem også rabatt på private forsikringer som:Bilforsikring


Husforsikring


Båtforsikring


Fritidsboligforsikring m.m.


For mer info se KUNSTNERFORSIKRINGEN.NO

siste