Medlemsfordeler

KUNSTNERFORSIKRINGEN

NY MEDLEMSFORDEL FOR FFFS MEDLEMMER

Link til kunstnerforsikringens nyhetsbrev om korona

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe kunstnere.

Vi er stolte over å ha fått på plass denne ordningen, som vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de fleste av våre medlemmer.

Ordningen trer i kraft fra januar 2018 for FFFs medlemmer, og tilbyr egne medlemspriser på:

 • Innboforsikring

 • Reiseforsikring
 • Familieulykkesforsikring
 • Dødsrisikoforsikring
 • Uførekapitalforsikring
 • 
Barneforsikring
 • 
Behandlingsforsikring
 • 
Yrkesskadeforsikring
 • 
Sykeavbruddsforsikring
 • Kontorforsikring
 • 
Verdigjenstandsforsikring
Som et ledd i samarbeidet får du som medlem også rabatt på private forsikringer som:

 • 

Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Båtforsikring
 • Fritidsboligforsikring m.m.


For mer info se medlemsforsikringer.soderbergpartners.no

siste