+
Medlemsprofil

Ina Otzko

BY: Norway / Italy

EPOST: [email protected]

BIO

Ina Otzkos kunstnerskap er influert av filosofi, mystikk og symbolisme. Hun er en nomadisk sjel som gjennom reiser, personlig søken etter spirituell og emosjonell transformasjon, utforsker menneskets møte med tid og rom og evne av tilstedeværelse. I sine praktiske og teoretiske prosesser undersøker hun mellomrom, kompleksiteten mellom minne og erfaring, virkelighet og representasjon, menneskets adferd og spirituell økologi. Hun beveger seg mellom å benytte analog og digital teknologi, en veksling som åpner for alternative måter å reflektere over tid og rom og eierskap til kroppen og jorden.