+
Medlemsprofil

Ina Otzko

BY: Norway / Italy

EPOST: [email protected]

BIO

Ina Otzko (f. 1972, Sandnessjøen) har to mastergrader fra Goldsmiths College University of London, MA Image & Communication, MFA Fine Art og en master fra Udk, Berlin, MA Sound Studies. Otzkos kunstneriske praksis omfatter fotograf, video, lyd og skulptur. Hun beveger seg mellom å bruke analog og digital teknologi - en utveksling som tilbyr alternative måter å reflektere over tid i kontekst til menneskets livssyklus og spørsmål om identitet og eierskap til kroppen og Jorden. Gjennom praktiske og teoretiske metoder utforsker hun ytterligere kompleksitetene i lengsel og tilhørighet, hukommelse og opplevelse, virkelighet og representasjon, menneskelig atferd og åndelig økologi.

Otzkos arbeider er presentert i separatutstillinger og gruppeutstillinger i inn- og utland.