+
Medlemsprofil

Ina Otzko

BY: Norway / Italy

EPOST: [email protected]

BIO

Otzko arbeider i flere medier og beveger seg mellom å bruke analog og digital teknologi. En utveksling som tilbyr alternative måter å reflektere over tid i kontekst til menneskets livssyklus og spørsmål om identitet og eierskap til kroppen og jorden. Hennes arbeider tar ofte utgangspunkt i egne livserfaringer. Gjennom praktiske og teoretiske prosesser utforsker hun ytterligere kompleksiteten mellom lengsel og tilhørighet, hukommelse og erfaring, virkelighet og representasjon, menneskelig atferd og åndelig økologi.