+
Medlemsprofil

Ina Otzko

BY: Norway / Italy

EPOST: [email protected]

BIO

Ina Otzkos kunstnerskap presenterer betraktninger om menneskets tilstand og atferd og er påvirket av filosofi, mystikk og symbolikk. Inspirasjonen hentes fra hennes omfattende reiser der hun utforsker individets møte med tid. Gjennom praktiske og teoretiske prosesser undersøker hun kompleksiteten mellom lengsel og tilhørighet, hukommelse og opplevelse, virkelighet og representasjon, menneskelig atferd og spirituell økologi. Hun beveger seg mellom å bruke analog og digital teknologi - en utveksling, som tilbyr alternative måter å reflektere over det filosofiske begrepet tid i kontekst til menneskets levetid og spørsmål rundt identitet, tilhørighet og eierskap til kroppen og jorden.


Jo mer hun reiser, desto dyptgående når hun inn i informasjonen og kunnskapen om sin egen masse og jordas formasjoner og landskap i søken etter nye forbindelser og resonanser. Hennes egen spirituelle praksis støtter hennes kunstneriske forskning i tillegg til å gi muligheten til å gi seg hen, omfavne stillhet og ensomhet - forhold og rom som ofte gjenspeiles i hennes arbeider.