News

Fra styreleder - september 2018

Kjære FFF medlem,

Her har det gått i ett siden sist med politikk, møter og ikke minst en vel gjennomført fotobokfestival.

Takk til FFFs festivalteam, kurator Gösta Flemming, alle deltagende kunstnere og besøkende, det ble en super festival! Og takk til ordfører Marianne Borgen for en flott åpningstale for festivalen, hvor hun spesielt påpekte hvor viktig fotoboken er som et kunstnerisk medium som kan nå ut til mange som ellers ikke har mulighet til å kjøpe kunst, og hvordan fotoboken også fungerer som et alternativt visningssted for fotokunstnere. FFF jobber som kjent aktivt med å få den politiske ledelsen til å se verdien i fotoboken og med å få på plass en innkjøpsordning for fotobøker, og i den forbindelse er fotobokfestivalen et viktig ledd i informasjonsvirksomheten.

Oslo kommune har i sitt budsjettforslag for 2019 innstilt FFF med 200.000 i støtte, dette er på lik linje med fjoråret, men mindre enn vi søkte om da vi ønsker å utvikle fellesverkstedet på huset med bedre tilbud til dere medlemmer. Dette stopper ikke oss, og vi fortsetter å jobbe videre for et bedre tilbud for våre medlemmer.

NBK, NK og FFF samarbeider om en informasjonskampanje om utstillingsøkonomi som vil bli lansert så snart som mulig. Bedring av utstillingsøkonomien er et fokuspunkt i vårt innspill til statsbudsjettet og en viktig politisk sak fremover.

Forslag til statsbudsjettet 2019 legges frem den 8. oktober, så nå venter vi i spenning på om våre innspill har blitt vektlagt, mer om dette neste gang.

Til sist vil jeg også ønske Ole Erik Løvold velkommen til FFF. Løvold er ansatt i en seks måneders prosjektstilling som produksjonsassistent/tekniker, med spesielt ansvar for fellesverkstedet og utviklingen av dette.

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]

Foto: Marius Hauge

latest