News

Fra styreleder - January 2018

Kjære FFF-medlem!2018 kan bli et godt år – ny kulturminister, nye muligheter – hvis vi kommer over noen viktige kneiker. Den første er selvfølgelig oppnevningsretten. Den skal være hos kunstnere, ikke hos byråkrater. Jeg oppfordrer alle til å skrive under på oppropet om oppnevningsretten, som skal overleveres kulturministeren! (Se egen sak nederst i medlemsbrevet).


Den andre saken som må på plass, er en større forståelse for at vederlagsavtalen må følges opp med nok tilskudd til institusjonene som skal utbetale disse. Januar startet i denne sammenheng med en gedigen nedtur for det visuelle feltet. Vi har i tre år arbeidet for å forbedre og sikre utstilling-vederlagsordningen for kunstnere. Vi har samlet et omfattende materiale om hva og hvor mye vederlag som er utbetalt direkte til kunstner de siste årene, og ser at her er institusjonene underfinansiert og greier derfor ikke å overholde sine forpliktelser i henhold til avtalen. Vederlagsavtalen som FFF, NBK og NK har med KUD (Kulturdepartementet), har vi nå forhandlet med KUD i over et år. Den 12. januar brøt de visuelle organisasjonene forhandlingene, fordi vi ikke opplever en reell vilje til å sikre en avtale som både er sterk og nyansert nok til å treffe presist, slik at kunstnerne faktisk får betalt det de har krav på.

Kunstnerorganisasjonene har gjennom politisk arbeid sørget for at Kulturrådet nå fikk en ekstra bevilgning på 30 millioner og håpet at de skulle bruke momentet til å få skikk på dette. Kulturrådet deler ut de fleste av driftsstøttene til visningsstedene, som også skal dekke vederlagsutbetalingene.Vi har nå et nytt håp; det er å gå direkte til den nye kulturministeren for å få gehør for våre krav. FFF er glad for å ha fått en kulturminister som har uttalt at hun ser viktigheten av kunst og kultur i vårt samfunn. Vi håper at Trine Skei Grande kan leve opp til den store forventningen som ligger i kunstfeltet til hennes innsats for kunsten ogkulturen.

Vi jobber med en innspillsmelding til både Oslo kommunes kunstplan og til kulturmeldingen til KUD, samt åndsverksloven som skal til behandling før sommeren.

Våre kampsaker vil være innkjøpsordning for fotobøker og pensjon på de statlige stipendene.

Beste hilsen
Katinka Maraz
 Styreleder,
Forbundet Frie Fotografer

E-post: [email protected]

latest