News

From chair - December 2018

Kjære FFF medlem,

Vi har akkurat ansatt ny prosjektansvarlig, velkommen Ane Sund Sjøvold, vi gleder oss til å jobbe med deg! Samtidig vil vi takke Silje Hammer som etter en super innsats som prosjektleder hos oss de siste årene nå går videre til nye utfordringer.

Pilotprosjekt for innkjøp av kunstpublikasjoner inkludert fotobøker FFF har de siste månedene deltatt på møter med Kulturrådet og holdt foredrag på et seminar for bibliotekene som vurderes aktuelle for å bli med på pilotprosjektet (dette er fortrinnsvis bibliotek lokalisert i nærhet av kunstinstitusjoner). FFF er med i en referansegruppe for Kulturrådets videre utredning av dette prosjektet og vil delta på et nytt seminar våren 2019. Vi ønsker selvfølgelig at fotoboka blir en prioritert del av pilotprosjektet og en god nyhet var at i møtet med bibliotekene var entusiasmen for fotografi stor.

Kunstnermeldingen skal skrives i 2019, og frist for innspill er 1. Februar. FFF og de andre visuelle kunstnerorganisasjonene var på et dialogmøte med KUD nå i desember. Vi trenger et kunstnerløft, kunstnerøkonomien og spesifikt utstillingsøkonomi må få fremtredende plass i Kunstnermeldingen. Kulturminister Trine Skei Grande har sakt at 2020 skal bli den visuelle kunstens år, og vi ønsker at det også blir de visuelle kunstnernes år, så 2019 blir året vi virkelig må stå på for å fremme gode og bærekraftige løsninger slik at vi og fremtidens kunstnere kan leve av yrket vårt.

FFF har vært med som referansegruppe for Kunst i Tall 2017, som ble lagt frem på et seminar organisert av Kulturrådet på Lillehammer kunstmuseum. Statistikken viser blant annet begredelig store kjønnsforskjeller når det kommer til videresalg av kunst, der hele 94 % av inntektene er tilknyttet kunstverk med mannlig opphavsperson (88% hvis man avgrenser til nålevende kunstnere).

FFF deltok på Kulturrådets Årskonferanse i Bergen 20 november ”Siste Akt - Kunst og kultur i miljøkrisenes tid”. Kulturrådet lanserte der en ny ordning hvor kunstnere som jobber med prosjekter som forholder seg til miljø, økologi, og klimaforandringer kan søke støtte, den første søknadsfristen blir i mars 2019.

Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB har invitert FFF til å bli med på utredningen av ny bruk av Nasjonalgalleriet – FFF er med i en referansegruppe for pilotprosjektet som starter i 2019, og jeg håper vi kan bidra til å finne en plass til fotokunst i dette prosjektet.

I Kunstnernettverket samarbeider vi med de andre kunstnerorganisasjonene om flere saker, blant annet følgene av den nye åndsverkloven som ble vedtatt i sommer, som slo fast at visuelle og litterære rettighetshavere også har rett på kompensasjon i forbindelse med privatkopieringsavtalen. Selv om det nå er flere rettighetshavere er det ikke på statsbudsjettet bevilget flere penger til kompensasjon, dette er klart urimelig og det må bli en oppjustering. Etter flere års arbeide med lønnsreform for stipendene, er det nå tid for friske midler og vi ønsker 100 nye stipendhjemler, det vil vi jobbe for fremover mot Kunstnermeldingen og statsbudsjettet de neste årene.

Jeg ønsker dere en fredelig jul og godt nytt år!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]

latest