News

From chair - April 2019

Kjære FFF medlem,

I samarbeid med de andre visuelle organisasjonene har vi akkurat ferdigstilt vårt innspill til statsbudsjettet 2020, det kan leses her.

Kunstens år 2020 Kulturministeren har uttalt at 2020 skal bli den visuelle kunstens år, så da jobber vi med å få det til å også bli de visuelle kunstnernes år, for selvom det er flott med nye museumsbygg og institusjoner å stille ut i, hjelper det lite om vi ikke får ordentlig betalt for arbeidet med utstillingene. Derfor er en utredning og forbedring av kunstnernes utstillingsøkonomi et stort fokusområdet for tiden og mye av både FFFs innspill til Kunstnermeldingen og nå til statsbudsjettet 2020 hander om dette. I samarbeid med NK og NBK har vi regnet ut hva det ville koste om vi fikk et rimelig utstillingshonorar på alle statlige støttede visningssteder (og ikke bare de 24 som har vært med på pilotprosjekt for utstillingshonorar frem til nå), og vi mener det nå er på høy tid at denne reformen gjennomføres.

Tildelingsprosenten for kunstnerstipend er for lav Gratulerer til de som fikk stipend i år, men det er altså bare ca 11% av alle kvalifiserte kunstnere som får stipend, og dette mener jeg er en altfor lav prosent. Derfor ber vi også om en økning på 100 nye stipendhjemler i statsbudsjettet 2020, som et samlet krav fra hele Kunstnernettverket.

I slutten av mars var jeg på budsjettkonferanse i Kirkenes sammen med SDS, NBK og NK, det er fint at vi får til et nærmere samarbeide også med SDS slik at alle de visuelle organisasjonene står sammen og har en gjennomarbeidet strategi for arbeidet fremover.

Jeg ønsker dere alle en god påske, og gleder meg til å se mange av dere på åpningen av Vårutstillingen den 24. mai!

Vennlig hilsen,
Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no

latest